اولین قدم برای شروع فعالیت اقتصادی و تجاری

 

پس از تاسیس و به ثبت رساندن شرکت، اولین قدم برای شروع فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، دریافت کد اقتصادی است. و همچنین برای شروع واردات و صادرات گرفتن کارت بازرگانی حتما باید کد اقتصادی داشته باشیم . اکنون این سوال مطرح می‌شود که چگونه کد اقتصادی بگیریم؟ برای دریافت کد اقتصادی باید مدارکی داشته باشیم

مدارک لازم :۱- اجاره نامه رسمی و هولوگرام دار به نام شرکت ۲-مهرشرکت ۳-تمای مدارک شرکت اساسنامه,تقاضا نامه,اظهارنامه ,شرکت نامه,و روزنامه رسمی شرکت ۴-کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل همه اعضا هئیت مدیره ۵- گواهی امضا دارندگان حق امضا در دفترخانه رسمی

برای داشتن یه تجربه خوب با کارشناسان ثبت آماتیس مشاوره و ثبت کنید