توضیح در خصوص چگونگی تنظیم و تدوین انواع صورتجلسات تغییرات شرکت

/
یکی از مهمترین مواردی که پس از ثبت شرکت با آن روبرو خواهید بو…

ثبت شرکت مواد معدنی

/
مدارک ثبت  شرکت مواد معدنی سهامی خاص را تهیه کنید کپی مد…

توقیف سهام شرکاء در شرکت سهامی و ممنوع نمودن ثبت نقل و انتقالات در دفتر ثبت سهام شرکت

/
توقیف سهام در شرکت سهامی در خصوص توقیف سهام شرکت به نکات ذ…

ثبت شرکت انرژی

/
نفت خام مایعی غلیظ و افروختنی به رنگ سیاه یا قهوه ای است که در لا…

ثبت شرکت خارجی در ایران

/
ثبت شرکت خارجی در ایران - 4.3 از 5 بر اساس 14 رای ماده ی 3 قان…

ثبت شرکت مجازی

/
 با توسعه ی کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات،یک نوع جدید سازماندهی مطرح گردید که به…

تفاوت و تشابه شرکت‎های نسبی و تضامنی

/
تفاوت و تشابه شرکت‎های نسبی و تضامنی در چیست ؟ شرکت نسبی و تضامنی ز…

ثبت شرکت الکترونیکی

/
متقاضیان محترم ثبت شرکت الکترونیکی که در موضوع فعالیت آن ها ( بن…

افزایش سرمایه شرکت و اطلاع آن به اداره ثبت شرکت ها

/
مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظر…