کارت بازرگانی چیست؟

کارت بازرگانی به مجوزی گفته می شود که از طرف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر شده و دارنده ان (شخص حقیقی و یا حقوقی) می تواند، به انجام امور صادرات و یا واردات بپردازد.

تذکر :

۱:اعتبار کارت بازرگانی به مدت ۱سال می باشد.

۲:تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک به مدت ۱ سال امکان پذیر می باشد.

کاربرد های کارت بازرگانی به شرح زیر می باشد :

۱:کارت بازرگانی برای ثبت نام و علائم تجاری لاتین کار برد دارد.

۲:از طریق کارت بازرگانی می توان به انجام اموری مانند واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز در مناطق ازاد اشاره کرد.

۳:ثبت سفارشات و ترخیص کالا با داشتن کارت بازرگانی امکان پذیر می باشد.

مدت اعتبار کارت بازرگانی :

مدت اعتبار کارت بازرگانی ۱ تا ۵ سال می باشد.

روش ابطال کارت بازرگانی :

۱:ابطال اختیاری

۲:ابطال اجباری

ابطال اختیاری :

در صورتی که افراد دارنده کارت بازرگانی خود بخواهند از دریافت کارت انصراف دهند، با ارائه مدارک مربوطه به اتاق های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات و یا سازمان های بازرگانی استان ها، می توانند تقاضای ابطال کارت را نمایند.

ابطال اجباری :

۱:زمانی که کارت بازرگانی صادر شود و بعد از ان مشخص گردد که دارنده کارت فاقد یکی از شرایط دریافت کارت باشد.

۲:زمانی که کارت بازرگانی صادر شده باشد و پس از ان دارنده کارت فاقد یکی از شرایط دریافت کارت شود.

۳:زمانی که افراد دارای کارت بازرگانی مرتکب جرائمی ازقبیل قاچاق شوند.

شرایط صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

شرایط صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی چیست ؟ کارت بازرگانی به مجوزی گفته می شود که از طرف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر شده و دارنده ان می تواند، به انجام امور صادرات و یا واردات بپردازد. و حداقل سن لازم برای صدور کارت بازگانی اشخاص حقیقی و حقوقی ۲۳ سال می باشد.

شرایط صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی :

۱:حداقل سن برای صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی ۲۳ سال می باشد.

۲:از لازمه صدور کارت بازرگانی برای اقایان داشتن کارت پایان خدمت بوده و درصورت معاف شدن از خدمت برگ معافیت ان ها الزامی می باشد.

۳:متقاضی دریافت کارت بازرگانی باید ۳ سال سابقه فعالیت در امور تجاری را با تائید دارندگان کارت بازرگانی داشته باشد.

۴:برای صدور کارت بازرگانی داشتن محل کار ثابت مناسب با فعالیت از الزامات می باشد.

۵:متقاضی باید در یکی از بانک ها، حساب جاری معتبر داشته باشند.

۶:متقاضیان برای صدور کارت بازرگانی باید دارای پروانه کار و اقامت معتبر باشند.

شرایط صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی :

۱:درخواست برای صدور کارت بازرگانی از اداره مربوطه.
۲:متقاضی حقوقی باید دارنده حداقل مدرک تحصیلی دیپلم باشد و ۲ برگ از کپی مدرک خود را ارائه نماید.

۳:ارائه ۳ برگ از تصویر کارت ملی به همراه ۱برگ فرم و تعهد نامه عضویت در اتاق بازرگانی

۴:ارائه کپی و اصل فرم بانکی در رابطه با حسن اعتبار بانکی الزامی می باشد.

۵:ارائه ۲ برگ اظهار نامه ثبت نام ثبت در دفاتر بازرگانی که اداره ثبت شرکت ها ان را گواهی کرده باشد.

۶:ارائه کپی و اصل تعهد نامه جهت دریافت کارت بازرگانی

۷:تصدیق امضای متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی

۸:ارائه ۱۳ قطعه عکس ۴*۳ متقاضی به همراه کپی و اصل گواهی عدم سوء پیشینه

۹:دریافت گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها و ارائه اصل و کپی ان

۱۰:ارائه کارت پایان خدمت برای اقایان الزامی می باشد.

۱۱: سن متقاضی حداقل ۲۱ سال بوده و ارائه کپی از تمامی صفحات شناسنامه وی الزامی می باشد.

۱۲:ارائه فیش پرداختی به حساب سازمان بازرگانی استان مورد نظر

۱۳:ارائه یک فرم به عنوان تعهد نامه جهت دریافت کارت بازرگانی

۱۴:تصدیق امضای متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی

۱۵:ارائه کپی تمامی صفحات سند مالکیت در ۲ سری

۱۶:ارائه ۲ سری اجاره نامه محضری محل کار

۱۷:ارائه فرم مبنی بر مشخصات متقاضی و تکمیل ان