امور حسابداری

حسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود. زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم را درباره واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذی‌نفع و ذی‌علاقه و ذی‌حق قرار می‌دهد. این اشخاص شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های مالی و اقتصادی دولت و از این قبیل هستند. از منظری دیگر از حسابداری با نام سیستم اطلاعاتی حسابداریAccounting Information System یاد می‌شود که برای پردازش اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی مؤثر بر سازمان‌ها و واحدهای تجاری و گزارش اثرات این گونه رویدادها به تصمیم‌گیرندگان، طراحی شده است.طبق «بیانیه اساسی تئوری حسابداری»: حسابداری عبارت است از فرایند شناسایی، اندازه‌گیری و ثبت و گزارشگری اطلاعات اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه به وسیله استفاده کنندگان آن اطلاعات. بیانیه در تشریح این تعریف آورده است بر اساس دیدگاهی جامع، «اطلاعات حسابداری» را می‌توان «اطلاعات اقتصادی» تلقی کرد.گاهی اوقات به اشتباه از مفهوم دفترداری برای تعریف حسابداری استفاده می‌شود. دفترداری عبارت است از: فن ثبت، طبقه‌بندی و خلاصه سازی مبادلات واحد تجاری. البته این عملیات در گذشته صرفاً در دفاتر حساب انجام می‌شد. اما امروزه ثبت‌های حسابداری با استفاده از کامپیوتر انجام می‌شود. حسابداری مفهوم وسیع تری از دفترداری را دربر می‌گیرد. در واقع دفترداری بخشی از وظایف حسابدار است. همه حسابداران از مجموعه قواعد یکسان تحت عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری برای تهیه گزارش‌های حسابداری استفاده می‌کنند.   اطلاعات مربوط به معاملات روزمره، اساس تهیه گزارش‌های مالی را تشکیل می‌دهد. در واحدهای بازرگانی، فعالیت‌هایی نظیر خرید و فروش کالا، خرید ماشین آلات و پرداخت هزینه‌های جاری مانند اجاره، حقوق، بهای آب و برق از جمله معاملات روزمره است.

خدمات مجموعه آماتیس

تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی

تنظیم اظهار نامه مالیاتی

اخذ کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی

برخورداری از معافیت های مالیاتی

خدمات وکالت امور مالیاتی

تهیه صورت های مالی

تحریر دفاتر قانونی حسابداری

اخذ و یا تمدید گواهی ارزش افزوده

مشاوره پرونده مالیاتی

حور در جلسات رسیدگی مالیاتی

اظهارنامه حسابداری پیمانکاری

تحریر دفاتر قانونی حسابداری

تحریر دفاتر قانونی به صورت ماهیانه

آموزش تحریر دفاتر قانونی

تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه

مشاور مالیات بر ارزش افزوده

مشاوره مالیات تکلیفی

آموزش تخصصی حسابداری

تنظیم اظهار نامه مالیاتی

تنظیم گزارش مالیات افزوده

پیاده سازی نرم افزار حسابداری

تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی

پیگیری اعتراض مالیاتی

مشاوره قوانین بیمه اجتماعی

نحوه تحریر دفاتر قانونی حسابداری

حسابداری شرکت های مهندسی مشاور

اعزام حسابدار

حسابرسی مالیات بر عملکرد و حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده

حسابرسی مالیاتی

حسابرسی عملیاتی

ایجاد انبارداری مکانیزه

پیاده سازی سیستمهای مالی و بهای تمام شده

تهیه لوایح مالیاتی جهت ارائه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی

مشاوره اقتصادی و تشکیل سبد سهام

حسابرسي داخلي شركت ها

حسابرسی صورت های مالی و صدور گزارش جهت ارائه به بانک ها

تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی

تنظیم اظهار نامه مالیاتی

اخذ کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی

برخورداری از معافیت های مالیاتی

خدمات وکالت امور مالیاتی

تهیه صورت های مالی

تحریر دفاتر قانونی حسابداری

اخذ و یا تمدید گواهی ارزش افزوده

مشاوره پرونده مالیاتی

حور در جلسات رسیدگی مالیاتی

اظهارنامه حسابداری پیمانکاری

تحریر دفاتر قانونی حسابداری

تحریر دفاتر قانونی به صورت ماهیانه

آموزش تحریر دفاتر قانونی

تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه

مشاور مالیات بر ارزش افزوده

مشاوره مالیات تکلیفی

آموزش تخصصی حسابداری

تنظیم اظهار نامه مالیاتی

تنظیم گزارش مالیات افزوده

پیاده سازی نرم افزار حسابداری

تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی

پیگیری اعتراض مالیاتی

مشاوره قوانین بیمه اجتماعی

نحوه تحریر دفاتر قانونی حسابداری

حسابداری شرکت های مهندسی مشاور

اعزام حسابدار

حسابرسی مالیات بر عملکرد و حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده

حسابرسی مالیاتی

حسابرسی عملیاتی

ایجاد انبارداری مکانیزه

پیاده سازی سیستمهای مالی و بهای تمام شده

تهیه لوایح مالیاتی جهت ارائه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی

مشاوره اقتصادی و تشکیل سبد سهام

حسابرسي داخلي شركت ها

حسابرسی صورت های مالی و صدور گزارش جهت ارائه به بانک ها