موسسه حقوقی ثبتی آماتیس به شماره ثبت ۴۲۰۵۹ به عنوان یکی از بهترین موسسات ثبتی با بهره گیری از سال ها تجربه و توان بالای کارشناسان متخصص و مشاوران ثبتی و حسابداران مالی در جهت ارائه خدمات ذیل با شما مدیران و مسئولان شرکت ها همکاری می نماید.

شمارهاسامی کارمندانسمتشماره تلفن
1

خانم وحدت

مدیریت موسسه

۰۹۱۲۰۸۵۳۹۹۸

2

خانم اشرفی

مدیر داخلی

۰۲۱۲۲۱۴۰۲۰۸

3

خانم سلیمانی

کارشناس ثبتی

۰۲۱۲۲۱۳۴۱۵۲

4

خانم ابراهیمی

کارشناس ثبتی

۰۲۱۲۶۷۶۳۹۲۷

5

خانم یگانه

کارشناس ثبتی

۰۲۱۲۶۷۶۳۹۵۷